domingo, 13 de febrero de 2011

Com es va al cel versus com va el cel

Repetiré aquí el que sentit a un eclesiàstic que es troba en un grau molt elevat de la jerarquia, a saber, que la intenció de l'Esperit Sant és ensenyar-nos com es va al cel i no com va el cel.

Carta a Cristina de Lorena, gran duquessa de Toscana, 1615

lunes, 26 de abril de 2010

La Biblia i la naturalesa són llibres diferents del mateix Autor


Aquestes són les paraules exactes de Galilei:

"... perchè,

procedendo di pari

dal Verbo divino

la Scrittura Sacra

e la natura,

quelle come

dettatura dello Spirito Santo,

e questa come

osservantissima esecutrice

de gli ordini di Dio;...".


Galileo Galilei, Opere V, 282

Antonino Zichichi, Galilei divin uomo, Il Saggiatore, Milano 2001, pàg. 26

sábado, 2 de enero de 2010

El concepte de causa
Només s'ha d'anomenar causa aquella cosa que posada la qual se segueix un efecte, i suprimida aquella, s'evita aquest.

L'assagista, 14

Il saggiatore, nel quale con bilancia esquisita e giusta si ponderano le cose contenute nella Libra astronomica e filosofica di Lotario Sarsi Sigensario (1623)

viernes, 1 de enero de 2010

L'Univers està escrit en llenguatge matemàticEm sembla descobrir en Sarsi la ferma convicció que per filosofar és necessari recolzar-se en les opinions de qualsevol autor cèlebre, de manera que, si la nostra ment no s'acobla al raonament d'algú altre, hauria de romandre en tot estèril i infecunda. Potser pensa que la filosofia és com les novel·les, producte de la fantasia d'un home, com, per exemple, la Ilíada o l'Orlando furioso, llibres on la cosa menys important és que allò que s'hi narra sigui vertader. Senyor Sarsi, les coses no són així. La filosofia està escrita en aquest grandíssim llibre que contínuament està obert davant els nostres ulls (jo l'anomeno Univers), però no es pot entendre si primerament no hem après la llengua i a conèixer els caràcters de les lletres amb què està escrit. Està escrit en llenguatge matemàtic, i els caràcters de les lletres són els triangles, els cercles i altres figures geomètriques, sense les quals és humanament impossible entendre'n ni una paraula; i es camina perdut per un obscur laberint.

L'assagista, 6

Il saggiatore, nel quale con bilancia esquisita e giusta si ponderano le cose contenute nella Libra astronomica e filosofica di Lotario Sarsi Sigensario
(1623)

Il Libro della Natura è scritto
in lingua matematica

... questo grandissimo libro
che continuament ci sta aperto
innanzi a gli occhi (io dico l'universo),
ma non si può intendere se prima
non s'impara a intender la lingua
e conoscer i caratteri,
ne' quali è scritto.
Egli è scritto in lingua matematica,
e i caratteri son triangoli, cerchi,
ed altre figure geometriche,
senza i quali mezzi è impossibile
a intenderne umanamente parola;
senza questi è un aggirarsi vanamente
per un oscuro laberinto.

Galileo Galilei, Opere VI, 232